A-
 A 
A+
Open login

ข่าวสาร-โปรโมชั่น

pm1.gif
 happynewyear

 


  ACT00023 LPB00017 PFT00044       

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:47 น.    | เขียนโดย Administrator    PDF พิมพ์ อีเมล

comment

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 13:52 น. )
 
สินค้าใหม่ & สินค้าแนะนำ
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2013 เวลา 21:53 น.    | เขียนโดย Administrator    PDF พิมพ์ อีเมล
LPB00017

รหัสสินค้า: LPB00017

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๑) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 140 บาท

PFT00044

รหัสสินค้า: PFT00044

ชื่อสินค้า: หนังสือคู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (ฉบับสอบภาคสอง) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 200 บาท

       
ACT00022

รหัสสินค้า: ACT00022

ชื่อสินค้า: พระราชบัญญัติศุลกากร new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 200 บาท

ACT00021

รหัสสินค้า: ACT00021

ชื่อสินค้า: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 200 บาท

       
PO00068

รหัสสินค้า: LBP00016

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 120 บาท

PO00067

รหัสสินค้า: LPB00015

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง-ความอาญา (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 120 บาท

       
PO00066

รหัสสินค้า: LPB00014

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561)

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 60 บาท

PO00065

รหัสสินค้า: LPB00013

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 120 บาท

       
PO00064

รหัสสินค้า: LPB00012

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 120 บาท

PH00056

รหัสสินค้า: LHC00008

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง - ความอาญา new-th

ปก: แข็ง

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 340 บาท

       
PK00187

รหัสสินค้า: LHC00007

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปี 2561 new-th

ปก: แข็ง

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 220 บาท

PK00186

รหัสสินค้า: LHC00006

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ปี 2561 new-th

ปก: แข็ง

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 240 บาท

       
PK00187

รหัสสินค้า: PFT00043

ชื่อสินค้า: เทคนิคการเขียนตอบ ข้อสอบ 3 สนาม ป.วิ.อาญา new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 150 บาท

PK00186

รหัสสินค้า: PFT00042

ชื่อสินค้า: เทคนิกการเขียนตอบ ข้อสอบ 3 สนาม ป.วิ.แพ่ง new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 150 บาท

       
PK00187

รหัสสินค้า: ACT00020

ชื่อสินค้า: รวมกฎหมายคดีปกครอง และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 220 บาท

PK00186

รหัสสินค้า: PFT00041

ชื่อสินค้า: ท่องตัวบท อาญา new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 200 บาท

PK00185

รหัสสินค้า: ACK00013

ชื่อสินค้า: คำอธิบายกฎหมายพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 350 บาท

PO00063

รหัสสินค้า: LPB00011

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 140 บาท

       
PK00184

รหัสสินค้า: ACT00019

ซื่อสินค้า: รวมกฎหมายคดีปกครอง 

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคา:  140 บาท

PK00184

รหัสสินค้า: ACT00018

ซื่อสินค้า: รวมกฎหมายคดีปกครอง

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคา:  70 บาท

       
PK00183

รหัสสินค้า: ACT00017

ซื่อสินค้า: รวมกฎหมายแรงงาน 

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคา:  140 บาท

PK00183

รหัสสินค้า: ACT00016

ซื่อสินค้า: รวมกฎหมายแรงงาน 

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคา:  70 บาท

       
       
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 15:40 น. )